Handy Soft :: OBRASCI :: HSFormular LIGHT
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda


HSFormular LIGHT

O PROGRAMU
Ovo je jednostavan ali veoma koristan program, koji će u više aspekata poboljšati i ubrzati Vaše poslovanje, a njegova namena je da zameni sve kupovne poslovne i knjigovodstvene obrasce.

ŠTEDITE VREME I NOVAC
Svaki obrazac odštampan našim programom je najmanje 10 puta jeftiniji nego da ste ga kupili u prodavnici.
Takođe, na osnovu naših ispitivanja, zaposlenom je potrebno (već posle sat vremena) u proseku 5 do 10 puta manje vremena da završi obrazac upotrebom ovog programa nego klasičnim popunjavanjem rukom.

NAČIN UPOTREBE
Program je sa namerom uradjen sa minimumom opcija i komandi i ne zahteva specijalnu obuku, a sam rad je simulacija staromodnog popunjavanja obrazaca olovkom. Obrasci su na ekranu identični ekvalilentima na papiru, direktno pišete u njih bez komplikovanja raznim dodatnim prozorima, a način rada je sličan radu u opšte prihvaćenom Microsoft Excel-u.

Pored jednostavnosti on pruža i nešto što u ručno popunjavanim obrascima ne postoji - ispravljanje grešaka. Unesete podatke, proverite na ekranu, uočite eventualnu grešku, vratite se na pogrešno uneseno polje i uradite ispravku.
Nema više ponovnog popunjavanja i više puta proveravanja i time bespotrebnog trošenja vremena.

OPCIJE
Kao posebno korisnu opciju izdvajamo automatsko računanje polja. Ova opcija Vam ubrzava rad, jer ne morate da prvo sabirate pojedina polja i unosite dobijeni rezultat, a i eliminiše se mogućnost greške pri unosu i računanju i skraćuje vreme rada koje se troši na proveru.

Zatim, obrasce koji se stalno ponavljaju sa uglavnom istim podacima (kao npr. plate) više ne morate ni da unosite u celosti: otvorite obrazac iz npr. prethodnog meseca, izmenite samo za koji mesec se odnosi isplata i završili ste posao.
Da bi što više ubrzali rad, dodali smo opciju pamćenja unesenih podataka, tako da svaki ukucani tekst se pamti i biće Vam ponudjen u listi kada sledeći put unesete njegovih prvih par karaktera.


Memorisanje unosa
Korisnik je uneo tekst "NO", u listi se nalaze upamćeni unosi koji počinju sa unetim tekstom, a prva stavka u listi se ubacuje u polje za unos i biva obeležena.


Radi što veće sigurnosti imate na raspolaganju automatsko snimanje, koje će eliminisati gubljenje unetih podataka usled pucanja Windows-a ili nekog drugog razloga, time što će snimati podatke u zadatom vremenskom intervalu i Vas osloboditi brige o povremenom snimanju dokumenta.

OBRASCI U APLIKACIJI
      Program trenutno sadrži više od 250 najčešće korišćenih obrazaca :Finansijski izveštaji
Završni račun za berzanske posrednike
Završni račun za budžetske korisnike
Završni račun za finansijske organizacije
Završni račun za preduzeća
Završni račun za preduzetnike

Pomoćni finansijski izveštaji
Dnevnik blagajne
Nalog za isplatu
Nalog za naplatu
Priznanica
DK
DK
IPD
IPD 1
OA
OA-1
OK
PK
PK-1
PK-2
PK-3

Obračun zarada
INSZ
INSZ-I
INSZ-M
INSZ-P
MZ
NZ-1
Obaveštenje o zaposlenima koji rade sa nepunim radnim vremenom
Obrazac I
PP OD
PP OD-1
OPJ-1
OPJ-2
OPJ-3
OPJ-4
OPJ-5
OPJ-6
OPJ-7
OPJ-8
OPO
OZ
Specifikacija doprinosa
Z-1
ZIP

Osiguranje zaposlenih
DUN
M-1
M-1 (zdravstvo)
M-1 PP
M-1/SP
M-10
M-1K
M-1K PP
M-3
M-3 (zdravstvo)
M-3/SP
M-4
M-4/SP
M-4K
M-4K/SP
M-4UN
M-6
M-7/PS
M-8
M-8/SP
M-UN
M-UNK
NOS
NROD
NUD
NUP
NUS
OZ-6
OZ-7
OZ-8
OZ-9
OZ-10
RSKP
ROD-1
Zahtev za izdavanje zdravstvene knjižice
ZO-22
ZO-24
ZO-3
ZOK

Platni promet
Nalog za isplatu
Nalog za naplatu
Nalog za prenos
Nalog za uplatu

Poreski izveštaji
OAPP i prilog
POAPP
PP OAK i prilog
PUI
PUI - prilozi od 1 do 10
Obrasci OPR-1 do OPR-3
Obrasci PPR-1 do PPR-3
Obrasci PR-1 do PR-3
EPPDV
ERP
IIPPPDV
KM PDV
OPNR
OPNR-I
OPNR-M
OPNR-P
OPNR-S
OZU
PDN
PDP
PDP O
PID PDV
PID PDV 1
PPDG-1
PPDG-2
PPDG-3
PPDG-4
PPDG-5
PPD-SU
PPI-1
PPI-2
PPI-3
PPI-4
PPI-5
PPO-PDV
PPO-PDV-KZ
PPP
PPP-1
PPP-2
PPP-3
PPP-4
PPPDV
PPPDV+
RIP

Poreski bilansi
KPB
PB-1
PB-1 (aneks)
PB-2
PBN
PBN 1
PBPJ
PBPJ 1
SI
SU
SU-1

Prijava/odjava radnika
E-1
E-3
ONSZ
ONSZ-I
ONSZ-M
ONSZ-P

Privredni registar
Obrasci Agencije za privredni registar

Razno
Izjava o kompenzaciji
OP
Specifikacija čekova
Potvrda za nošenje oružja

Fiskalne kase
EDI
EFRU
FR
IPU-1
ZIB

PDV
IEPDV
LNPDV
REF 1
REF 4
REF 4E
SNPDV
ZBPDV

Poslovanje sa inostranstvom
DI-1
DI-2
GRU
HOV
PI
RN

Bezbednost na radu
Obrasci za evidenciju (10 obrazaca)
Izjava o oboljenju u vezi sa radom
Izjava o povredi na radu
Izjava o profesionalnom oboljenju

Putni nalozi
Nalog za službeno putovanje
Putni nalog - autobus
Putni nalog - putničko
Putni nalog - putničko privatno vozilo
Putni nalog - teretno

Ugovori/rešenja
Rešenje o godišnjem odmoru
Sporazum o prestanku radnog odnosa
Ugovor o asignaciji
Ugovor o cesiji
Ugovor o delu
Ugovor o radu

Uvoz/izvoz
Deklaracija o carinskoj vrednosti robe
EUR 1
IA
II
KO-2
KO-3
KO-5
KZ-2
KZ-3
KZ-5
Kontrolnik izvoza
Kontrolnik uvoza
Nalog za plaćanje
PA-1
PA-2
PI-1
PI-2
Sažeta deklaracija
Zahtev za subvenciju izvoza poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda

Stari obrasci
Svi obrasci koji su prestali da važe od 2002. godine.

SISTEMSKI ZAHTEVI
Hardverski zahtevi:

- pristojan računar;
- laserski, ink-jet ili 24-pinski matrični štampač.

Operativni sistem:

- WinXP ili noviji.

CENOVNIK
Cena programa zavisi od broja licenci (računara):

Broj računara Popust Cena po računaru bez PDV-a
1 - 3.000,00
2-5 10% 2.700,00
6-10 20% 2.400,00
>10 40% 1.800,00


GARANCIJA
Nakon godinu dana besplatnog perioda, produženje licence se naplaćuje godišnje 3.000,00 din + PDV.

Napomena:
- cena ažuriranja je ista bez obzira na broj ili tip kupljenih licenci;
- istek ažuriranja se ne pomera kupovinom dodatnih licenci;
- period održavanja ne može da bude kraći od 1 godine.
Copyright © 2002-2019 Handy soft