Handy Soft :: HOME
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda

IZMENE
13.04.2020. verzija 4.26
- omogućena predaja PPP-PD sa datumom plaćanja 04.01.2021. godine.
Napomena:
Potrebna je ponovna instalacija programa.

02.02.2020. verzija 4.25
- obeleživači strana (bookmarks)
  * u dokumentima sa više obrazaca, direktno pozicioniranje na svaki obrazac.

03.01.2020. verzija 4.24
- dinamička pretraga prilikom izbora iz baze (mesta, opštine...);
- jednostavan kalkulator (sabiranje i oduzimanje) za numerička polja u obrascima
  * aktivira se unosom iznosa u polje, a zatim znakom plus ili minus,
  * program pamti unete vrednosti i prikazuje ih kada polje postane aktivno,
  * za završni račun, možete uneti iznose različitih računa i program rezultat smešta u odgovarajući AOP;
- sve obrasce moguće prikazati latiničnim slovima;
- prevod obrazaca na strani jezik (trenutno, završni račun za pravna lica, PDP+PB1,OA,POA na engleskom)
  * aktivira se izborom menija Dokument->Jezik;
- u PPP-PD prijavi moguće obrisati više osoba;
- preciznije pomeranje obrazaca točkićem miša;

Prethodne izmene:
Ostalo
- predaja PPI-1 u elektronskom obliku.
- izbor foldera u kojem program pravi rezervne kopije baze.
PDV evidencija
- u knjigama se iznosi prikazuju sa decimalama;
- dodati interni pregledi - računi sa pozicijama 3a i 8a, razdvojene vrednosti za koje se može i ne može odbiti PDV;
- ispravljen problem u slučaju isključivanja opcije "Računaj formule" i prikaza u knjigama.
- ispravljeno zaokruživanje negativnih brojeva;
- kada se zatvarao panel sa "omiljenim" obrascima postavljalo se uvećanje (zoom) na nulu;
- dodata napomena o poreskom periodu izabrane stranke;
- onemogućeno formiranje knjiga za proizvoljni period;
- omogućeno formiranje knjiga po poslovnoj jedinici.
HSFormular PRO + POPDV
Korisnici aplikacije HSFormular PRO sa važećom licencom, bez dodatne nadoknade, mogu voditi PDV evidenciju i formarati POPDV prijavu u elektronskom obliku.

Korisnici osnovne verzije, za nadgradnju u PRO, plaćaju samo razliku u ceni između verzija:
6.000 (PRO) - 3.000 (LIGHT) = 3.000 + PDV.

UPUTSTVO:
evidencija se pokreće izborom menija e-Porezi->PDV evidencija a za unos morate izabrati na “toolbar”-u stranku za koju bi vodili evidenciju;
za stranke, početna vrednost je tromesečni obveznik a za mesečne treba uneti jedinicu za podatak “PDV obveznik” (meni ePorezi->Stranke);
program pamti unete partnere (lista se dobija izborom menija e-Porezi->Partneri) pa je dovoljno jednom ih uneti a program ih kasnije prepoznaje nakon unosa prvog polja u računu – PIB;
ideja je da se na neki način smanji izbor i olakša rad “običnim smrtnicima”, pa su napravljene predefinisane maske sa najčešćim tipovima računa;
postavljeno je kao početno stanje par tipova računa koji se najčešće koriste (“omiljeni”), njih sami možete dodavati/oduzimati.
“Omiljeni” tipovi se pamte za svaku stranku, pa se izbor može prilagoditi pojedinačnim potrebama;
polje "Računaj formule" - kada je isključeno, program ne računa formule i omogućava korekciju svakog polja u masci;
polje "Prikaži sva polja" - omogućeno u maskama sa velikim broj polja. Isključeno - prikazuju se samo najčešće korišćena polja;
izborom F1 u poljima u računu dobijate pomoć tj. odgovarajuće uputstvo koje je objavila PU;
u numeričkim poljima možete aktivirati kalulator, nakon unetog iznosa, pritiskom na plus ili minus;
za kretanje po poljima koristite miša i standardne komande tastature (INSERT, DELETE, strelice, itd);
POPDV prijava se formira standardno izborom ikone “Izvoz podataka” a knjige se formiraju izborom ikone “Štampa”.

NAPOMENA:
Spisak tipova računa nije konačan, pa svoje predloge šaljite e-poštom.
Na starim monitorima podesite uvećanje (zoom) na vrednost sa kojom vidite celu masku za unos.

HSFormular PRO + PPP-PD

HSFormular nije i nikada neće biti kompletan program za obračun zarada tzv. "program za plate".
HSFormular ne podržava isplatu zarade iz više delova.

VAŽNO UPUTSTVO ZA RAD
Primećeno je da korisnici zarade i naknade zarada šalju na odvojenim prijavama.

Da bi se pravilno popunilo specijalno polje MFP.10 (oznaka da postoji isplata zarade i naknade zarade) NE PREDAVATI jednu prijavu dok niste formirali ostale prijave.

Znači, postupak je sledeći:
1. uraditi i snimiti sve obračune jednog preduzeća/preduzetnika koji sadrže zaradu ili naknade zarada;
2. izvesti i predati prijave bilo kojim redosledom.

HSFormular
Verzija PRO
Napredna verzija programa koja u sebi sadrži sve karakteristike prethodnih verzija.

KARAKTERISTIKE:
 • jednostavna upotreba;
 • obrasci su na ekranu i papiru identični kupovnim;
 • preko 250 obrazaca koji se redovno ažuriraju i dopunjuju novim;
 • biranje tipa slova za unos (ćirilica ili latinica);
 • automatsko računanje polja;
 • memorisanje unosa;
 • mogućnost izmene izgleda obrazaca;
 • predaja prijava u elektronskom obliku: POPDV sa PDV evidencijom, PPP-PD, OD-O, PDPO/S, KDZN, OSI, OPO, PPNO, PPPDV, završnih računa...;
 • upravljanje programom iz drugih aplikacija, tj. mogućnost automatskog popunjavanja obrazaca;
 • snimanje i slanje obrazaca u PDF formatu;
 • izvoz podataka u bilo koji tekstualni format (XML, TXT, CSV...);
 • štampanje kompletnih obrazaca ili samo podataka;
 • olakšan rad u mreži;
 • PDV evidencija.
Protex
Program za osiguranje i tehnički pregled motornih vozila.

Karakteristike:
 • osiguranje motornih vozila;
 • tehnički pregled motornih vozila;
 • kupoprodajni ugovori;
 • zeleni kartoni;
 • katalog sa cenama vozila;
 • štampanje (popunjavanje) polisa, uplatnica, registracionih listova...;
 • razduženje polisa, uplatnica...
Copyright © 2002-2020 Handy soft