Handy Soft :: OBRASCI :: HSFormular PRO
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda


HSFormular PRO

O PROGRAMU
Ovo je napredna verzija programa koja poseduje sve karakteristike i obrasce koji se nalaze u osnovnoj HSFormular LIGHT verziji.

PROGRAMSKI MODEL
Aplikacija se putem COM-a ili Automation-a može programirati i u potpunosti automatizovati proces unosa i štampanja obrazaca.

Model sadrži nekoliko objekata i kolekcija koji pružaju mogućnost potpune kontrole nad aplikacijom i jednostavan način integracije sa postojećim aplikacijama.

Korišćenjem ove mogućnosti možete da eliminišete ručni unos velikog broja obrazaca (npr. plate, poreski izveštaji), jer svi potrebni podaci se već nalaze u bazama podataka knjigovodstvenih programa i sada ih možete automatski upisivati u odgovarajuća polja na obrascu.

ŠTAMPANJE NA GOTOVIM OBRASCIMA
Za razliku od osnovne verzije gde se obrasci isključivo štampaju u celosti, sada imate mogućnost štampe samo podataka na gotovim obrascima.

Ova opcija je posebno atraktivna za popunjavanje virmana za platni promet kao i obrazaca koji moraju da se štampaju na samokopirajućem papiru.

IZMENA OBRAZACA
Da bi se štampa što bolje uklopila (kod štampe na gotovim obrascima), jer obrasci različitih proizvođača nisu identični, dodata je mogućnost promene izgleda obrasca, tj. promena pozicije elemenata obrasca.

Obrasce možete lako izmeniti u samom programu jednostavnim obeležavanjem elemenata mišem.

Naravno, ovu operaciju možete izvršiti i programski iz druge aplikacije pomoću funkcija koje su dostupne kroz programski model.

DISTRIBUCIJA OBRAZACA
Da bih omogućili distribuciju obrazava i njihov pregled na računarima na kojima nije instalirana naša aplikacija, dodali smo mogućnost snimanja podataka u PDF formatu.

U PDF formatu obrasci se mogu snimiti na disk ili poslati elektronskom poštom direktno iz aplikacije HSFormular.

IZVOZ PODATAKA
Podatke iz obrazaca je moguće preneti u Excel ili formirati tekstualnu datoteku na disku proizvoljnog formata.

Opis strukture ciljne tekstualne datoteke se vrši pomoću XML-a i korisnici mogu sami da formiraju izgled prema svojim potrebama.


NAPOMENA:
Trenutno je urađen izvoz podataka u aplikaciju NBS (za završne račune) i u format za elektronsku predaju poreskih prijava (CVPO).


CENOVNIK
Cena programa zavisi od broja licenci (računara):

Broj računara Popust Cena po računaru bez PDV-a
1 - 6.000,00
2-5 10% 5.400,00
6-10 20% 4.800,00
>10 40% 3.600,00

Za isporuku poštom na disku cena se uvečava za transportne troškove (200 dinara).


GARANCIJA
OD DANA KUPOVINE, PA U SLEDEĆIH GODINU DANA, BESPLATNO DOBIJATE SVE NOVE OBRASCE !!
(najkasnije 15 dana po objavljivanju u Sl. glasniku RS)

Nakon godinu dana besplatnog perioda, održavanje se naplaćuje godišnje 3.000,00 din + PDV.

Napomena:
- cena ažuriranja je ista bez obzira na broj ili tip kupljenih licenci;
- istek ažuriranja se ne pomera kupovinom dodatnih licenci;
- period održavanja ne može da bude kraći od 1 godine;
- u slučaju kašnjenja uplate za manje od 1 jedne godine, za nastavak perioda održavanja se ne uzima dan uplate več datum isteka prethodnog perioda.
Copyright © 2002-2018 Handy soft