Handy Soft :: K_R Builder
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda


K_R Builder

O PROGRAMU
Ovo je jednostavan ali veoma koristan program, koji će olakšati obavezu vodjenja knjiga ulaznih i izlaznih računa (u daljem tekstu KPR i KIR) i omogućiti da u svakom trenutku vidite Vaše PDV obaveze.

NAČIN UPOTREBE
Program je simulacija ručnog ispisivanje knjiga bez bespotrebnih dodatnih maski i prozora.

Može da se radi mišom a poseban akcenat je stavljen za rad sa tastaturom, tj. operater može da izvršava sve komande bez upotrebe miša i maksimalno ubrza rad.

OPCIJE
Program pamti sve unose u polje sa nazivom partnera, tako da pri sledećem unosu računa istog nije potrebno ga ponovo unositi već ga je dovoljno izabrati iz ponuđene liste.

Na osnovu unetih podataka formira se potreban broj KIR/KPR knjiga (na osnovu zakonom predviđene podele o vrstama računa), pri čemu se zbog bolje preglednosti svaka strana knjige štampa na dve A4 strane.

Omogućeno je vođenje knjiga za neograničen broj firmi kao i podrška za rad sa više poslovnih jedinica i razmenu podataka između njih ukoliko se nalaze na udaljenim lokacijama.

PPPDV
Na kraju obračunskog perioda možete da formirate i odštampate PPPDV prijavu i prateće preglede (trenutno se PPPDV obrasci dobijaju od Poreske uprave ali se primaju i obrasci uradjeni na računaru u slučaju izmena).

SISTEMSKI ZAHTEVI
Hardverski zahtevi:

- Pentium I, 32MB, VGA 800x600;
- laserski, ink-jet ili 24-pinski matrični štampač.

Operativni sistem:

- Win98 SE, Win Millenium, Win2000, WinXP.

CENOVNIK
Cena programa zavisi od broja licenci (računara):

Broj računara Popust Cena po računaru bez PDV-a
1 - 3.000,00
2-5 10% 2.700,00
6-10 20% 2.400,00
>10 40% 1.800,00

Za isporuku poštom na disku cena se uvečava za transportne troškove (200 dinara).
Copyright © 2002-2019 Handy soft