Handy Soft :: HOME
Preuzimanje aplikacije HSFormular Porucivanje proizvoda

POSLEDNJE IZMENE
30.08.2023. verzija 4.40
- izmene po SEF 3.4.5:
* u Pojedinačnoj i Zbirnoj evidenciji PDV, podatak Datum evidencije/obračuna SEF automatski popunjava
Napomena:
Potrebna je ponovna instalacija programa.

13.08.2023. verzija 4.39
- izmene po SEF 3.4.4:
* jedinična cena artikla se može iskazati sa četiri decimale

27.06.2023. verzija 4.38
- izmene po SEF 3.4:
* izmenjene su vrednosti dva podatka u Pojedinačnoj evidenciji PDV
- uvoz izvoda (podržani formati, univerzalni Multi E-bank, Asseco, Raiffeisen i OTP XML formati)
- izveštaji na osnovu izvoda i eFaktura
Ispravka:
- prilikom formiranja novog računa opcijom "Novi kao kopija izabranog", program nije kopirao pun naziv prodavca, podatak koji SEF od maja koristi u njihovom PDF-u  
HSFormular PRO + eFakture

Handy soft doo nije "informacioni posrednik", program direktno komunicira sa portalom eFakture i podaci se nalaze isključivo na računaru korisnika.

Korisnici aplikacije HSFormular sa važećom licencom, bez dodatne nadoknade, mogu primati i slati račune u elektronskom obliku.

Uputstvo za korišćenje


Osnovna podešavanja u programu

1. ako nemate unete podatke o preduzeću, izaberite meni ePorezi->Stranke->Novi i unesite potrebne podatke

2. na "toolbar"-u izaberite izabranu stranku

3. izaberite meni eRačuni->Lista računa, a zatim meni ikonu u gore-desnom uglu i opciju "Podešavanja"

4. u prvom prozoru, u levom panelu, unesite nedostajuće podatke o stranci a u desnom panelu ostale potrebne podatke
* u podacima stranke, ako ste u sistemu PDV, obavezno unesite odgovarajući podatak u polje PDV obveznik
* kontakt osoba - podaci o kontaktu u vezi računa
* ostali podaci - podaci o preduzeću koji će se ispisivati na računu

5. izaberite dugme "Sledeće" da bi prešli na sledeću stranicu

6. neophodno je da unesete ApiKey koji ste kreirali u SEF u polje ApiKey->eFaktura
* ako želite da dobijate obaveštenja o dnevnim promenama, pošaljite nam e-poštom ApiKey da bi dobili dodatna podešavanja HSFormular-a i SEF

7. izaberite dugme "Sledeće" da bi prešli na sledeću stranicu

8. ako ste obveznik PDV, izaberite početnu formu računa: sve kolone, samo opšta stopa ili samo posebna stopa

9. sa strelicama na sredini prozora izaberite izgled računa

10. izaberite dugme "Završetak" za snimanje podešavanja

Inicijalizacija i prvo ažuriranje baze podataka

1. ako ste već primali ili slali račune, da bi preuzeli podatke sa SEF, izaberite meni Opcije->Baza podataka->eRačuni->Preuzimanje svih računa

2. kada se preuzimanje završi, izaberite na "toolbar"-u opciju "Uvoz /preuzimanje podataka" (ikona sa strelicom na dole) za preuzimanje poruka o promenama


Aktivacija SEF

1. na portalu birate opciju menija Podešavanja->API menadžment

2. uključite opciju API status i kreirajte ApiKey (ključ za autentifikaciju)

3. snimite izmene izborom dugmeta Save

4. iskopirajte podatak ApiKey u polje opisano pod tačkom 6

HSFormular PRO + POPDV
Korisnici aplikacije HSFormular PRO sa važećom licencom, bez dodatne nadoknade, mogu voditi PDV evidenciju i formarati POPDV prijavu u elektronskom obliku.

Korisnici osnovne verzije, za nadgradnju u PRO, plaćaju samo razliku u ceni između verzija:
6.000 (PRO) - 3.000 (LIGHT) = 3.000 + PDV.

UPUTSTVO:
evidencija se pokreće izborom menija e-Porezi->PDV evidencija a za unos morate izabrati na “toolbar”-u stranku za koju bi vodili evidenciju;
za stranke, početna vrednost je tromesečni obveznik a za mesečne treba uneti jedinicu za podatak “PDV obveznik” (meni ePorezi->Stranke);
program pamti unete partnere (lista se dobija izborom menija e-Porezi->Partneri) pa je dovoljno jednom ih uneti a program ih kasnije prepoznaje nakon unosa prvog polja u računu – PIB;
ideja je da se na neki način smanji izbor i olakša rad “običnim smrtnicima”, pa su napravljene predefinisane maske sa najčešćim tipovima računa;
postavljeno je kao početno stanje par tipova računa koji se najčešće koriste (“omiljeni”), njih sami možete dodavati/oduzimati.
“Omiljeni” tipovi se pamte za svaku stranku, pa se izbor može prilagoditi pojedinačnim potrebama;
polje "Računaj formule" - kada je isključeno, program ne računa formule i omogućava korekciju svakog polja u masci;
polje "Prikaži sva polja" - omogućeno u maskama sa velikim broj polja. Isključeno - prikazuju se samo najčešće korišćena polja;
izborom F1 u poljima u računu dobijate pomoć tj. odgovarajuće uputstvo koje je objavila PU;
u numeričkim poljima možete aktivirati kalulator, nakon unetog iznosa, pritiskom na plus ili minus;
za kretanje po poljima koristite miša i standardne komande tastature (INSERT, DELETE, strelice, itd);
POPDV prijava se formira standardno izborom ikone “Izvoz podataka” a knjige se formiraju izborom ikone “Štampa”.

NAPOMENA:
Spisak tipova računa nije konačan, pa svoje predloge šaljite e-poštom.
Na starim monitorima podesite uvećanje (zoom) na vrednost sa kojom vidite celu masku za unos.

HSFormular PRO + PPP-PD

HSFormular nije i nikada neće biti kompletan program za obračun zarada tzv. "program za plate".
HSFormular ne podržava isplatu zarade iz više delova.

VAŽNO UPUTSTVO ZA RAD
Primećeno je da korisnici zarade i naknade zarada šalju na odvojenim prijavama.

Da bi se pravilno popunilo specijalno polje MFP.10 (oznaka da postoji isplata zarade i naknade zarade) NE PREDAVATI jednu prijavu dok niste formirali ostale prijave.

Znači, postupak je sledeći:
1. uraditi i snimiti sve obračune jednog preduzeća/preduzetnika koji sadrže zaradu ili naknade zarada;
2. izvesti i predati prijave bilo kojim redosledom.

HSFormular
Verzija PRO
Napredna verzija programa koja u sebi sadrži sve karakteristike prethodnih verzija.

KARAKTERISTIKE:
 • jednostavna upotreba;
 • obrasci su na ekranu i papiru identični kupovnim;
 • preko 250 obrazaca koji se redovno ažuriraju i dopunjuju novim;
 • biranje tipa slova za unos (ćirilica ili latinica);
 • automatsko računanje polja;
 • memorisanje unosa;
 • mogućnost izmene izgleda obrazaca;
 • predaja prijava u elektronskom obliku: POPDV sa PDV evidencijom, PPP-PD, OD-O, PDPO/S, KDZN, OSI, OPO, PPNO, PPPDV, završnih računa...;
 • upravljanje programom iz drugih aplikacija, tj. mogućnost automatskog popunjavanja obrazaca;
 • snimanje i slanje obrazaca u PDF formatu;
 • izvoz podataka u bilo koji tekstualni format (XML, TXT, CSV...);
 • štampanje kompletnih obrazaca ili samo podataka;
 • olakšan rad u mreži;
 • PDV evidencija.
Protex
Program za osiguranje i tehnički pregled motornih vozila.

Karakteristike:
 • osiguranje motornih vozila;
 • tehnički pregled motornih vozila;
 • kupoprodajni ugovori;
 • zeleni kartoni;
 • katalog sa cenama vozila;
 • štampanje (popunjavanje) polisa, uplatnica, registracionih listova...;
 • razduženje polisa, uplatnica...
Copyright © 2002-2023 Handy soft